9 autobusów na sprzedaż
Termin do 8 stycznia 2020r.
Więcej informacji na stronie
https://mobilis.pl/sprzedaz-autobusow/